Sờ Tay Lên Gáy

Bài thơ răng ta, tự ngẫm lại mình

Trước khi làm từ thiện
Để giúp đỡ cộng đồng
Nhìn lại gia đình bạn
Có ai cần giúp không?
Trước khi đi lễ Phật
Viếng hàng trăm ngôi chùa
Nhà có hai Phật sống
Mình đãi đằng tốt chưa?
Đừng chỉ biết đối tốt
Với những người bên ngoài
Anh em lại hằn học
Cư xử chẳng giống ai.
Muốn phán xét người khác
Xem lại bản thân mình
Đừng cậy tiền cậy bạc
Quan trọng ở chữ Tình!
Khi tâm còn chưa thiện
Phong thủy vô ích thôi
Không gì là bất biến
Ngoài chữ Tâm ở đời.
Cổ nhân đã từng dạy
Nói người, ngẫm đến ta
Thử sờ tay lên gáy
Xem là gần hay xa?
Cuộc đời vô thường lắm
Biết ngày mai chuyện gì?
Hãy nghĩ điều tốt đẹp
Và cố làm ngay đi! 

Vĩnh Nam