Cử tri kiến nghị một số nội dung về sản xuất nông nghiệp, quản lý đất đai

(HNMO) - Ngày 13-5, các đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 4 và số 7 (Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội) đã tiếp xúc cử tri các huyện: Gia Lâm, Thanh Oai, Quốc Oai trước kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV.

Hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Gia Lâm.

Cử tri huyện Thanh Oai đã kiến nghị, đề xuất một số vấn đề liên quan đến việc kiểm kê đất đai; những vướng mắc trong thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm; chính sách cụ thể trong miễn thuế phi nông nghiệp; giải quyết đất dịch vụ 10% ở dự án trục đường phát triển phía Nam trên địa bàn xã Cự Khê…

Cử tri huyện Gia Lâm bày tỏ ý kiến về công tác quản lý đất đai tại xã Lệ Chi; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số hộ dân thuộc dự án đường 181 đi qua xã Kim Sơn; vấn đề giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của cấp có thẩm quyền. Cử tri huyện Quốc Oai kiến nghị giải quyết một số vấn đề như: Tình trạng ô nhiễm môi trường, sản xuất nông nghiệp…

Tại các hội nghị, các đại biểu Quốc hội thuộc các đơn vị bầu cử đã tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri để tổng hợp, báo cáo tại kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV; đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng trả lời cử tri về những vấn đề thuộc thẩm quyền.