Nhiều rạp chiếu phim chính thức mở cửa trở lại từ ngày 9/5