Jung Joon Young được giảm án tù - VnExpress

Hàn QuốcCa sĩ Jung Joon Young được tòa giảm từ sáu xuống 5 năm tù vì tội cưỡng dâm, quay lén phụ nữ.