Sao 'Thần điêu đại hiệp' kết hôn ở tuổi 52 - VnExpress

Hong KongTô Ngọc Hoa, đóng vai Công Tôn Lục Ngạc của "Thần điêu đại hiệp" 1995, cưới diễn viên Phan Xán Lương.