Hà Nội: Vẫn không xét tuyển đặc cách giáo viên hợp đồng

(Thanh tra) - Trong diễn biến mới nhất liên quan đến giáo viên hợp đồng (GVHĐ), Hà Nội đã gửi văn bản xin ý kiến Bộ Nội vụ về phương án xét tuyển. Tại văn bản này, Hà Nội đề xuất xét tuyển GVHĐ theo Nghị định 161/2018 chứ không xét tuyển đặc cách theo chủ trương của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ. Đề xuất này đã được Bộ Nội vụ chấp thuận.

Chỉ tiêu lớn hơn 2 lần số GVHĐ đủ điều kiện…

Như Báo Thanh tra đã phản ánh, Hà Nội đã gửi Công văn 1134 xin ý kiến Bộ Nội vụ về phương án xét tuyển GVHĐ theo Công văn 5378 của Bộ Nội vụ.

Tại văn bản này, Hà Nội cho biết, đội ngũ GVHĐ trong diện xem xét được xét tuyển đặc cách theo Công văn 5378 như sau:

Tổng số hồ sơ đã rà soát, thu nộp 2.028 (mầm non: 842, tiểu học: 380, THCS: 806). Trong đó, có 1.514 GVHĐ hồ sơ (mầm non 739; tiểu học 207; THCS 568) hoàn toàn phù hợp với các tiêu chí trong Công văn 5378 Bộ Nội vụ về xét tuyển đặc cách.

Có 241 GVHĐ, nhưng thời gian hợp đồng 9 tháng/năm học có đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) theo quy định, không ký hợp đồng 3 tháng hè do ngân sách địa phương không đảm bảo (tiểu học 104; THCS 137).

Có 273 GVHĐ ở thị xã Sơn Tây và huyện Ba Vì có thời gian hợp đồng liên tục có đóng BHXH bắt buộc trước 31/12/2015, nhưng đã chấm dứt hợp đồng khi kết thúc năm học vào tháng 5/2019 và tháng 9/2019.

Về chỉ tiêu tuyển dụng, Hà Nội cho biết: Năm học 2019-2020, toàn TP còn 5.136 biên chế giáo viên (mầm non 1.938, tiểu học: 1.644, THCS: 1.554).

TP Hà Nội khẳng định, có số lượng chỉ tiêu lớn hơn 2 lần để thực hiện việc tuyển dụng giáo viên đang hợp đồng lao động đã được thống kê và thu nộp hồ sơ theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Các GVHĐ có thể đăng ký vào chỉ tiêu bất kỳ phù hợp với yêu cầu về trình độ và nguyện vọng của cá nhân, không nhất thiết phải tại nơi đang ký hợp đồng.

... Hà Nội vẫn không xét đặc cách

Mặc dù, Hà Nội khẳng định là có số lượng chỉ tiêu lớn hơn 2 lần so với GVHĐ đủ điều kiện xét tuyển đặc cách, nhưng lại vẫn đề xuất xét tuyển theo Nghị định 161.

Cụ thể, về phương án tuyển dụng, Hà Nội cho biết, trên cơ sở số lượng GVHĐ đã rà soát cụ thể, TP xây dựng kế hoạch xét tuyển theo quy định của Nghị định số 161/2018 của Chính phủ.

Quy trình thực hiện được TP cho biết như sau:

UBND TP ban hành kế hoạch xét tuyển, công bố công khai 5.136 chỉ tiêu giáo viên còn thiếu; cụ thể chi tiết tới từng môn, từng trường trên toàn TP.

TP giao UBND quận, huyện, thị xã tiếp nhận phiếu đăng ký xét tuyển đối với số GVHĐ để thực hiện tuyển dụng. Các giáo viên trong danh sách được đăng ký vào chỉ tiêu phù hợp theo nguyện vọng.

Sở Nội vụ tổng hợp, công bố kết quả đăng ký xét tuyển (những chỉ tiêu chưa có người đăng ký, nơi có người đăng ký thấp hơn chỉ tiêu, nơi có người đăng ký cao hơn chỉ tiêu).

Trên cơ sở hiện trạng đăng ký lần đầu, UBND TP cho phép, giáo viên dự tuyển được điều chuyển nguyện vọng trong toàn TP (dự kiến làm 2 lần, mục đích giảm thiểu sự cạnh tranh).

UBND quận, huyện, thị xã chốt danh sách đăng ký xét tuyển.

Với cách làm như vậy, TP dự liệu xảy ra trường hợp: Có chỉ tiêu sẽ có nhiều người đăng ký, có chi tiêu 1 người đăng ký và sẽ có chỉ tiêu không có người đăng ký dự tuyển.

UBND TP cũng cho biết: Tại nơi có nnhiều người đăng ký vào 1 chỉ tiêu thì các thí sinh phải chấp nhận cạnh tranh trong sát hạch do đã được điều chỉnh nguyện vọng 2 lần.

UBND TP giao UBND quận, huyện, thị xã thành lập Hội đồng Xét tuyển và tổ chức sát hạch đeo quy định. Trên cơ sở kết quả sát hạch, UBND quận, huyện công nhận kết quả xét tuyển.

Các trường hợp GVHĐ không đăng ký dự tuyển hoặc không trúng tuyển do sát hạch không đạt yêu cầu sẽ phải chấm dứt hợp đồng lao động và phải tham gia dự tuyển tại các kỳ tuyển dụng sau theo quy định tại Nghị định 161.

Bộ Nội vụ trả lời ra sao?

Mới đây, Bộ Nội vụ đã có văn bản gửi UBND TP Hà Nội. Tại văn bản này, Bộ Nội vụ thống nhất với đề nghị của UBND TP Hà Nội về đối tượng được xét tuyển đặc cách tại Công văn số 1134. Đồng thời đề nghị UBND TP Hà Nội rà soát, quyết định danh sách GVHĐ được xét tuyển đặc cách theo thẩm quyền.

Văn bản của Bộ Nội vụ một lần nữa khẳng định: Việc tuyển dụng đặc cách đối với GVHĐ theo chủ trương của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ không yêu cầu phải thực hiện quy trình tuyển dụng viên chức theo quy định tại Nghị định số 161.

Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng tuyển dụng thì việc UBND TP Hà Nội triển khai thực hiện phương án xét tuyển tại Công văn số 1134 là thẩm quyền của UBND TP theo quy định của pháp luật.

Bộ Nội vụ đề nghị, UBND TP Hà Nội khi thực hiện tuyển dụng phải bảo đảm các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tiêu chuẩn chức danh, khung danh mục vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập, bảo đảm công khai, minh bạch, chịu trách nhiệm trước pháp luật khi quyết định phương thức tuyển dụng đối với nhóm đối tượng này.

Bộ Nội vụ cũng đề nghị UBND TP Hà Nội khẩn trương triển khai thực hiện việc xét tuyển để giải quyết dứt điểm tình trạng GVHĐ làm công tác giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn TP.

Như vậy, sau hơn 1 năm ròng rã đấu tranh không biết mệt mỏi để đòi quyền lợi được tuyển dụng đặc cách, với văn bản mới này của TP và Bộ Nội vụ, kết quả đấu tranh của GVHĐ lại về con số 0.

Nghị định 161/2018 quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức đã thay đổi so với trước đây.

Cụ thể xét tuyển theo Nghị định 161 diễn ra trong 2 vòng:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm tại phiếu đăng ký dự tuyển.

Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực và trình độ chuyên môn.

Hải Hà