Vượt 19 bậc, Thư viện số tài liệu nội sinh VNU-LIC vươn lên vị trí 75 bảng xếp hạng thế giới

(Tổ Quốc) - Với 50.000 tài liệu nội sinh, trong đó hơn 35.000 tài liệu (không tính sáng chế và trích dẫn) được Google Scholar kiểm đếm tháng 5/2020, Thư viện số tài liệu nội sinh VNU-LIC tiếp tục dẫn đầu Việt Nam và vươn lên vị trí 75 trong bảng xếp hạng thế giới, tăng 19 bậc so với vị trí trong tháng 02/2020.

VNU-LIC là Thư viện số nội sinh của Trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội. Theo Đại học Quốc gia Hà Nội, kỳ đánh giá, xếp hạng lần này là phiên bản 9th tháng 5/2020 của Phòng thí nghiệm Cybermetrics Labs (thuộc Hội đồng nghiên cứu quốc gia Tây Ban Nha).

Vị trí của VNU-LIC liên tục tăng trong thời gian gần đây, so với kỳ xếp hạng tháng 02/2020 thì VNU-LIC đã tăng 19 bậc từ vị trí 94 (2/2020) lên 75 (5/2020). Nếu so với xếp hạng từ tháng 01/2015 thì VNU-LIC đã tăng lên hẳn 741 bậc.

Vượt 19 bậc, Thư viện số tài liệu nội sinh
    VNU-LIC vươn lên vị trí 75 bảng xếp hạng thế giới - Ảnh 1.

Vượt 19 bậc, Thư viện số tài liệu nội sinh
    VNU-LIC vươn lên vị trí 75 bảng xếp hạng thế giới - Ảnh 2.

Đại học Quốc gia Hà Nội

Mỗi năm VNU-LIC không ngừng gia tăng, tài liệu nội sinh, cập nhật thường xuyên, số lượng lớn và chất lượng cao ví dụ như, khoảng từ 2.500 đến 3.000 Luận án, luận văn; khoảng 1.000 bài kỷ yếu hội nghị hội thảo; các bài tạp chí thuộc 12 chuyên san; hàng trăm đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia và cấp ĐHQGHN cũng như các tài liệu nghiên cứu khoa học sinh viên của các đơn vị đào tạo.

Ngoài thư viện số giáo trình, sách tham khảo, bài giảng thì thư viện số tài liệu nội sinh VNU-LIC luôn có số lượng và tần suất truy cập bạn đọc trong và ngoài ĐHQGHN rất lớn, số lượng tài nguyên được Google Scholar đánh chỉ mục gia tăng và truy cập lớn đã tạo nên thương hiệu, uy tín khoa học và ảnh hưởng học thuật của ĐHQGHN trên phạm vi toàn cầu.

Vượt 19 bậc, Thư viện số tài liệu nội sinh
    VNU-LIC vươn lên vị trí 75 bảng xếp hạng thế giới - Ảnh 3.

Vị trí của VNU-LIC tăng hẳn 741 bậc so với tháng 01/2015

Kết quả này một lần nữa khẳng định ĐHQGHN luôn là cơ sở giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu Việt Nam, chất lượng và số lượng kết quả nghiên cứu nội sinh được số hóa, lưu trữ, tổ chức theo đúng tiêu chuẩn quốc tế và truyền thông, phổ biến tri thức khoa học của ĐHQGHN trong cộng đồng học thuật Việt Nam và thế giới rất hiệu quả, đem lại uy tín và ảnh hưởng học thuật của ĐHQGHN không những ở Việt Nam mà trên toàn thế giới trong nhiều năm qua.

Vượt 19 bậc, Thư viện số tài liệu nội sinh
    VNU-LIC vươn lên vị trí 75 bảng xếp hạng thế giới - Ảnh 4.

P.Anh (t/h)