Hình ảnh nữ sinh miền Nam

Văn hóa giáo dục thế nào thì sản phẩm văn hóa, kể cả “sản phẩm con người”, đều phản ánh tương ứng.

Không bao giờ túm tóc đánh nhau, không bao giờ chửi thề, không bao giờ cột áo dài vạt trước lẫn sau, không bao giờ mặc áo dài ngồi xe hai bên, không bao giờ liều lĩnh hôn bạn trai, không bao giờ ngủ đêm nhà bạn kể cả bạn gái… Bao giờ cũng nhẹ nhàng, lễ phép, ngoan ngoãn, đi thưa về trình, kín đáo trong ăn mặc lẫn trong tình cảm. Đó là hình ảnh nữ sinh miền Nam nói chung và Sài Gòn nói riêng. Văn hóa giáo dục thế nào thì sản phẩm văn hóa, kể cả “sản phẩm con người”, đều phản ánh tương ứng. Chế độ nào thì xã hội đó, xã hội nào thì văn hóa đó, văn hóa nào thì con người đó. Xã hội lôi thôi làm sao có thể sinh ra con người tử tế! Nhân phẩm đạo đức không thể là thứ được đúc hàng loạt từ các lò bát quái chính trị.