BAR THANH HƯƠNG

BAR THANH HƯƠNG trên đường PHẠM NGŨ LÃO, BA XUYÊN