Bia-lây cam vàng

Trưa nắng gắt quá vô quán mần 1 chai Bia-lây cam vàng cho mát !