Bưu chính ngày xưa

Bưu chính ngày xưa , rất là tiện lợi , không cần phải ra bưu điện 🏤. Bưu chính có mặt khắp mọi nơi . Chỉ cần một con tem , thì mọi việc coi như xong .