Công ty SÀI GÒN XE HƠI

Công ty SÀI GÒN XE HƠI là nơi sản xuất xe hơi mang thương hiệu LA DALAT. Giá bán mỗi chiếc xe năm 1971 là 645.000 đồng.