Giấy bạc phát hành thời VNCH

Trên những loại giấy bạc phát hành thời VNCH ngoài tính mỹ thuật thì các hình vẽ rất công phu, đẹp và các hoạ tiết rất sắc nét.