Hớt tóc phố xưa

Hớt tóc phố xưa

Đến năm 1920 đổi tên thương hiệu thành "Cô Ba". Trong thời gian đó khoảng 1930 thì công ty Trương Văn Bền và các con cũng đang sản xuất nhãn hiệu Xà Bông Việt Nam theo lối tiểu công nghệ với nguyên liệu chủ yếu là dừa lấy từ Bến Tre và Mỹ Tho. Sau này đến năm 1948 Pháp rời khỏi Đông Dương, nhãn hiệu Cô Ba của hãng Pachod hết hiệu lực. Trong lúc này công ty Trương Văn Bền lại ăn nên làm ra, khoảng thập niên 1940-1950 họ sản xuất lên đến 600 tấn xà bông hàng năm, và từ đó người ta quen gọi Xà Bông Việt Nam là Xà Bông Cô Ba. Nhưng nếu so sánh sẽ dễ dàng thấy hình ảnh "Cô Ba" sau này trên hộp xà bông của công ty Trương Văn Bền là chân dung của vợ ông.