Nhãn hàng nước ngọt S.E.G.I trước 1975

S.E.G.I là nhãn hàng nước ngọt dành cho giới thượng lưu và trung lưu của MNVN trước 1975.