Nữ xướng ngôn viên

THẢO TRANG ( HÀ HOÀNG VÂN) là nữ xướng ngôn viên kỳ cựu của ĐÀI PHÁT THANH QUÂN ĐỘI trước 1975