Tâm sự nàng xuân

Trong thế gian đang vui mừng đón xuân .chắc nàng xuân năm nay đẹp dịu hiền