THI VĂN ĐOÀN

THI VĂN ĐOÀN là hình thức thành lập của một nhóm bạn trẻ yêu văn chương, thích sáng tác. THI VĂN ĐOÀN có thể ra đặc san, sinh hoạt, hội họp tự do mà không cần xin phép chính quyền. Có rất nhiều nhóm THI VĂN ĐOÀN thời VNCH