Xe Huê Kỳ 1960

Xe chuyên đón cô dâu trong thập niên 60 của thế kỉ 20