Hãng bay lâu đời thứ nhì thế giới xin phá sản - VnExpress

Avianca nhận định Covid-19 là khủng hoảng lớn nhất phải đối mặt trong lịch sử hơn 100 năm tồn tại và buộc họ dừng "cuộc chơi".