Cường Thuận Idico (CTI) dự chi 300 tỷ đồng mua hơn 15 triệu cổ phiếu quỹ

Trước đó Cường Thuận Idico dự kiến mua 6,3 triệu cổ phiếu quỹ nhưng phương án đó đã bị tạm dừng và thay thế bằng việc mua hơn 15 triệu cổ phiếu quỹ.

CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận Idico (mã chứng khoán CTI) vừa thông báo về việc giao dịch cổ phiếu quỹ.

Theo đó, Cường Thuận Idico đăng ký mua 15.435.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ, tương ứng 24,5% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành nhằm giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Giao dịch thực hiện theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận. Giá mua được xác định theo quy định. Nguồn vốn mua vào lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, quỹ đầu tư phát triển và thặng dư vốn cổ phần theo BCTC hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2019.

Trên thị trường cổ phiếu CTI đang giảm sâu về vùng đáy của nhiều năm trở lại đây, hiện giao dịch quanh mức 19.000 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo giá này, Cường Thuận Idico sẽ chi khoảng 300 tỷ đồng để mua cổ phiếu quỹ lần này.

Cường Thuận Idico (CTI) dự chi 300 tỷ đồng mua
      hơn 15 triệu cổ phiếu quỹ - Ảnh 1.

Diễn biến giá cổ phiếu CTI trong 1 năm gần đây.

Trên BCTC hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán của Cường Thuận Idico thể hiện, doanh thu thuần năm 2019 đạt 797 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ. Còn lợi nhuận sau thuế đạt 84 tỷ đồng, giảm 34,6% so với lợi nhuận đạt được năm 2018. Tính đến 31/12/2019 Cường Thuận Idico còn hơn 183 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn hơn 36 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và 383 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Cường Thuận Idico (CTI) dự chi 300 tỷ đồng mua
      hơn 15 triệu cổ phiếu quỹ - Ảnh 2.

Một thông tin liên quan, trước đó cuối tháng 3/2020 Cường Thuận Idico đã thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ với số lượng cổ phiếu dự định mua chỉ 6,3 triệu, chiếm 10% lượng cổ phiếu đang lưu hành và chưa bằng một nửa lượng cổ phiếu dự định mua lần này. Tuy nhiên sau đó không lâu Công ty đã quyết định tạm dừng phương án mua cổ phiếu quỹ đã thông qua trước đó.