Đảng bộ phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân: Dấu ấn một nhiệm kỳ năng động, sáng tạo

Kinhtedothi - Diện mạo khởi sắc của phường Hạ Đình (quận Thanh Xuân) 5 năm qua ghi dấu ấn một nhiệm kỳ nỗ lực, năng động, sáng tạo, thể hiện sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân với những chủ trương, giải pháp phù hợp thực tiễn của địa phương. Đồng thời, đó cũng là kết quả của việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong điều kiện kinh tế thế giới và trong nước còn gặp nhiều khó khăn thách thức, ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế của phường. Song, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy, HĐND, UBND quận Thanh Xuân; với quyết tâm chính trị cao, Đảng ủy phường Hạ Đình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển.

Về cơ bản, kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh hàng năm đều đạt và vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ V đề ra. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường 4 năm (2015, 2016, 2017, 2019) vượt kế hoạch quận giao (năm 2019 có số thu cao nhất, đạt 143%). Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, cải tạo, nâng cấp các tuyến ngõ, các công trình đều hoàn thành đảm bảo tiến độ và chất lượng, đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu của Nhân dân.

Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân được quan tâm, phong trào hiến máu tình nguyện đạt từ 171% đến 253% kế hoạch. Từ năm 2018 đến nay, phường không còn hộ nghèo theo chuẩn mới. Công tác cải cách hành chính, giải quyết đơn thư kiến nghị của Nhân dân có chuyển biến, tiến bộ rõ nét, được Nhân dân ghi nhận. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định và được giữ vững.

Đáng chú ý, Hạ Đình là đơn vị cấp phường/xã đầu tiên trên địa bàn Hà Nội thí điểm mô hình “Khu dân cư, tổ dân phố điện tử”, cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4 đến tận nơi ở của người dân, triển khai từ tháng 8/2015. Mô hình này được Nhân dân đánh giá cao, hài lòng vì sự thuận tiện. Thông qua khu dân cư điện tử đã thiết lập việc giao tiếp giữa công dân với chính quyền điện tử trên môi trường mạng, từ đó xây dựng nên những công dân điện tử.

Công tác xây dựng Đảng được thực hiện đồng bộ, năng lực lãnh đạo, phương thức hoạt động của cấp ủy có nhiều chuyển biến, chất lượng và hiệu quả hơn. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, thu hút được đông đảo đoàn viên, hội viên, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, hưởng ứng, tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của phường. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng cao; công tác chính trị tư tưởng, tuyên giáo, dân vận, kiểm tra được tăng cường; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) được đẩy mạnh. Việc triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đảng ủy đã có kết quả rõ nét; hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền phường được nâng lên.

Phát huy mọi nguồn lực

Trao đổi với báo Kinh tế & Đô thị, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Hạ Đình Trần Lan Hương cho biết, trong thời gian tới, phường Hạ Đình chủ động khai thác tiềm năng, thế mạnh và phát huy mọi nguồn lực tạo cơ sở vững chắc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2025, định hướng đến năm 2035. Một trong những chỉ tiêu quan trọng mà phường đặt ra và quyết tâm hoàn thành tốt trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, đó là thu ngân sách Nhà nước hàng năm đạt và vượt kế hoạch quận giao.

Liên quan công tác Đại hội Đảng các cấp, theo Bí thư Đảng ủy phường Trần Lan Hương, sau thành công Đại hội các chi bộ, Đảng ủy phường tiếp tục tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh công tác chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội Đảng bộ phường lần thứ VI. Đến nay, các nội dung Đại hội đều được Đảng ủy triển khai kỹ càng, khoa học, đúng tiến độ đề ra.

Đảng ủy phường đã thành lập 3 tiểu ban: Văn kiện, Nhân sự và Phục vụ; các tiểu ban đã thành lập các tổ giúp việc để triển khai công tác chuẩn bị Đại hội. Tiểu ban Văn kiện đã đẩy mạnh việc hướng dẫn cụ thể về công tác chuẩn bị văn kiện theo phương châm bám sát quy định, quy chế của Đảng và văn bản hướng dẫn của cấp trên. Đồng thời, chủ động chuẩn bị dự thảo văn kiện trình Đại hội lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, nguyên lãnh đạo cấp ủy, chính quyền phường đã nghỉ hưu, các tầng lớp Nhân dân, đội ngũ trí thức và xin ý kiến góp ý của Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân, trưởng các ban xây dựng Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội quận. Đến nay, công tác chuẩn bị văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ phường đã hoàn thành.

Công tác nhân sự được xác định là yếu tố then chốt góp phần tạo nên thành công của Đại hội. Do đó, Đảng ủy phường đã tổ chức quán triệt sâu rộng trong toàn Đảng bộ nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; tập trung theo dõi, nắm tình hình kết quả Đại hội các chi bộ gắn với việc chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ phường, trên cơ sở bám sát kết quả phê duyệt quy hoạch hàng năm của Quận ủy, các tiêu chuẩn về chức danh theo quy định, làm căn cứ đề xuất, giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ phường, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Có thể khẳng định, công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Hạ Đình, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được hoàn tất. Đây là cơ sở, tiền đề góp phần vào thành công của Đại hội. Đồng thời, có ý nghĩa quan trọng, để định hướng cho toàn Đảng bộ và Nhân dân trong phường tiếp tục tổ chức các hoạt động góp phần vào thành công của Đại hội và thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trong năm 2020.