Sớm hoàn thiện mô hình tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh quốc gia

Ngày 7.5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về mô hình tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh quốc gia.

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng cơ bản thống nhất với báo cáo, tờ trình của Bộ Công thương về mô hình Ủy ban Cạnh tranh quốc gia; nhấn mạnh tinh thần thu gọn đầu mối bên trong, nhưng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý để làm đúng chức năng, nhiệm vụ, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Biên chế phù hợp với từng chức năng, nhiệm vụ.
Thủ tướng nhất trí với phương án Ủy ban Cạnh tranh quốc gia tương đương tổng cục. Theo đó, cơ quan điều tra của ủy ban sẽ tương đương cấp Cục nhằm bảo đảm vị thế, yếu tố độc lập trong việc triển khai chức năng, nhiệm vụ. Mô hình tổng cục sẽ thuận lợi để xây dựng cơ chế hoạt động, mối quan hệ của ủy ban với Bộ Công thương và các cơ quan khác.
Thủ tướng giao Bộ Công thương hoàn thiện dự thảo văn bản về mô hình tổ chức của ủy ban để xin ý kiến và báo cáo các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.
* Thủ tướng vừa ký Chỉ thị số 20 về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025; trong đó yêu cầu cả nước phải phấn đấu hằng năm tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ.
Thủ tướng giao Bộ Công thương chỉ đạo Tập đoàn điện lực Việt Nam thực hiện vận hành tối ưu các nhà máy điện vàlưới điện truyền tải, phân phối nhằm sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng sơ cấp và giảm tổn thất điện năng trên toàn hệ thống; phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền để nhân dân biết và thực hiệntiết kiệm điện.