Động thái chưa từng có tiền lệ của Mỹ nhằm đáp trả Trung Quốc vì dịch Covid-19

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump xúc tiến đòn đáp trả nhằm vào Trung Quốc trước thời điểm bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 3.11 tới, bằng cách chuyển chuỗi cung cứng khỏi Trung Quốc, đưa hoạt động sản xuất trở về Mỹ hoặc sang nước khác.

Theo Reuters, tổn thất khổng lồ về kinh tế và số người chết lên tới 68.000 người vì dịch Covid-19 là cơ sở để chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump mở rộng sản xuất ở Mỹ, chuyển chuỗi cung ứng khỏi Trung Quốc.

“Chúng tôi đang đẩy mạnh việc hạn chế phụ thuộc vào nguồn cung ứng từ Trung Quốc và dịch Covid-19 đang đẩy nhanh sáng kiến này hơn bao giờ hết”, Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách kinh tế, Keith Krach, nói trên Reuters.

Bộ Thương mại, Bộ Ngoại giao và các cơ quan khác đang đẩy mạnh việc đưa công ty Mỹ chuyển nguồn sản xuất ra khỏi Trung Quốc.

Theo Reuters, thảo luận trong chính quyền Mỹ về việc chuyển chuỗi cung ứng khỏi Trung Quốc là điều bất thường và chưa từng có tiền lệ.