Thanh tra Chính phủ kết luận các vi phạm đất đai ở Kiên Giang

Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều vi phạm trong quản lý nhà nước về đất đai tại Kiên Giang.

Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa công bố kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai, quản lý và khai thác tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2011-2017.

Bên cạnh việc ghi nhận những cố gắng, ưu điểm, TTCP chỉ ra nhiều vi phạm trong công tác quản lý nhà nước của tỉnh Kiên Giang về các lĩnh vực nêu trên.

Theo đó, từ tháng 1-2016 đến tháng 6-2017, Sở TN&MT tỉnh Kiên Giang cho phép tách hơn 17.000 thửa đất nông nghiệp với diện tích nhỏ (dưới 500 m2) trên địa bàn huyện Phú Quốc. Việc làm này dẫn tới tình trạng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện diễn ra hết sức phức tạp, gây khó khăn trong công tác quản lý đất đai.

Ngoài ra, từ năm 2016 đến tháng 6-2018, UBND huyện Phú Quốc và UBND các xã, thị trấn trực thuộc đã buông lỏng quản lý về đất đai, về trật tự xây dựng đô thị. Điều này khiến nhiều tổ chức, cá nhân xây dựng hạ tầng trái phép trên đất nông nghiệp nhằm mục đích phân lô, tách thửa đất nông nghiệp với diện tích nhỏ để chuyển nhượng.

Chưa hết, kết luận thanh tra cũng xác định Sở NN&PTNT tỉnh Kiên Giang, Ban quản lý rừng phòng hộ Phú Quốc và Vườn Quốc gia Phú Quốc buông lỏng quản lý, dẫn tới tình trạng lấn chiếm đất rừng diễn ra trong một thời gian dài.

Thậm chí, một số hộ dân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chồng lấn với diện tích đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Vườn Quốc gia Phú Quốc.