66 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Chiến công thầm lặng của Thanh niên xung phong

Chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu có sự góp sức không nhỏ của lực lượng thanh niên xung phong. Để đi đến chiến thắng cuối cùng, có phần đóng góp biết bao mồ hôi, xương máu của các thế hệ thanh niên xung phong, để tiền tuyến có được đầy đủ lương thực, đạn dược. Hôm nay, sau 66 năm, chúng ta cùng gặp lại những thanh

Văn Ngọc - Trần Dương