Tiêu chí đức, tài trong lựa chọn cán bộ

VTV.vn - Một trong các công việc trọng tâm của Ban Chấp hành TƯ từ nay đến cuối nhiệm kỳ là cho ý kiến về công tác chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng, trong đó có công tác nhân sự.

Sáng 11/5, Hội nghị Trung ương lần thứ 12 sẽ được khai mạc tại Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhấn mạnh, công tác nhân sự là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, liên quan đến sự sống còn của Đảng, vận mệnh của chế độ và sự phát triển bền vững của đất nước. Do đó, việc lựa chọn cán bộ phải chú trọng cả đức và tài, trong đó đức là gốc. Thực tiễn công tác cán bộ vừa qua đã cho thấy tính cấp thiết của yêu cầu này.

Ban Chấp hành Trung ương là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội. Theo yêu cầu, đây phải là nơi hội tụ những cán bộ tinh hoa nhất của Đảng về phẩm chất, trí tuệ, uy tín và bản lĩnh. Tuy nhiên, nhìn lại cuộc chỉnh đốn Đảng trong nhiệm kỳ vừa qua, chưa phải lúc nào và chưa phải cán bộ nào cũng đáp ứng được yêu cầu này.

Gần 100 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó có cả cán bộ là Ủy viên Trung ương đương nhiệm, bị thi hành kỷ luật, có người còn bị xử lý hình sự. Đây là những cán bộ đã đặt lợi ích của cá nhân lên trên lợi ích của nhân dân, của Đảng. Tuy chỉ là số ít nhưng việc làm của các cán bộ này đã để lại hậu quả nghiêm trọng, không chỉ là sự thất thoát tài sản mà còn là sự suy giảm nghiêm trọng niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Thực tế này đòi hỏi việc lựa chọn, chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIII cần phải nghiêm túc quán triệt và vận dụng đúng đắn yêu cầu tiêu chuẩn đức và tài trong lựa chọn cán bộ, trong đó đức phải là gốc.


Toàn văn bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của ĐảngToàn văn bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng

VTV.vn - Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!