Đã đủ an toàn cho quán bar hoạt động trở lại? - VnExpress

Kèo dài thời gian đóng cửa quán bar có thể ảnh hưởng tới cả nền kinh tế, nhưng bài học Hàn Quốc tái bùng dịch mới đây vẫn còn đó.