Phan Văn Anh Vũ phủ nhận 'móc ngoặc' với lãnh đạo Đà Nẵng - VnExpress

Hà NộiPhan Văn Anh Vũ (Vũ "Nhôm") nói "kính trên nhường dưới" với các lãnh đạo Đà Nẵng và đề nghị tòa chứng minh mình đã lợi dụng mối quan hệ này.