Quảng Trị mở cửa khẩu phụ - VnExpress

Ngày 10/5, bốn cửa khẩu phụ dọc biên giới Quảng Trị với Lào được phép mở cửa trở lại để lưu thông hàng hóa, nhưng không được xuất nhập cảnh với người.